(placeholder)
Foto tegels op de vloer bij entree Praktijkpand 34A te Groningen
(placeholder)

Agenda

Deze ruimte is gereserveerd voor agenda’s van de diverse praktijken in het pand.

Geen agenda aangeleverd.

Zie agenda individuele praktijken.

Privacy verwerking:

Stichting 34a houdt zich aan de wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de AVG die in werking treedt op 25 mei 2018.

De wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en met wel doel, alsmede hoe we deze opslaan en wie deze kunnen inzien, kunt u lezen in ons register van verwekingsactiviteiten.

Het register van verwerkingsactiviteiten kunt u opvragen bij het bestuur van Stichting 34a.